Tarieven spreker

Schrijven van een levensverhaal:   €275,-

Gesprek aan de keukentafel
Uitwerken van levensverhaal
Familie krijgt het verhaal per mail toegestuurd ter controle
Ev. telefonisch contact voor verdere afstemming
                

Schrijven en voordragen van het levensverhaal:   €375,-

Gesprek aan de keukentafel
Uitwerken van levensverhaal
Familie krijgt het verhaal per mail toegestuurd ter controle
Evt. telefonisch contact voor verdere afstemming
Voorlezen van levensverhaal tijdens de afscheidsdienst
 

Leiden van de uitvaartdienst (incl. levensverhaal):  €525,-

2 gesprekken aan de keukentafel
De wensen voor de afscheidsdienst op een rij zetten en hier samen een warm en krachtig geheel van maken
Uitwerken van het levensverhaal
Maken van een draaiboek
Familie krijgt het verhaal en draaiboek per mail toegestuurd ter controle
Evt. telefonisch contact voor verdere afstemming
Afstemming met uitvaartbegeleider